ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Υλοποιήθηκε έργο εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας με την μέθοδο βελτιστοποίησης ποιότητας ηλεκτρικής ισχύος στο Αντλιοστάσιο της Κρύας του Δήμου Λεβαδέων. Σύμφωνα με την μελέτη του έργου θα εξοικονομηθούν 33.818 Kwhs και θα μειωθεί η εκπομπή CO2 κατά 37,2 τόνους σε ετήσια βάση.

Εξοικονόμηση από 22/1/2020

Kwh CO2 (τόνους) Ευρώ

Το έργο υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την εταιρία Background Image

Energy Savings (kWh saved by hour) Live

powered By DELPHIS